VSATW chúc mừng TS. Võ Đức Thắng đạt Giải thưởng Giảng dạy Đổi mới Sáng tạo tại Taiwan Tech

VSATW xin chúc mừng TS. Võ Đức Thắng đã đạt Giải thưởng Giảng dạy Đổi mới Sáng tạo môn Hóa Đại Cương, học kì mùa thu năm 2021 tại trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan (NTUST – Taiwan Tech).

TS. Võ Đức Thắng đã áp dụng phương pháp PBL (Problem-based Learning) trong giảng dạy Hóa Đại Cương. Phương pháp này đã được áp dụng khá nhiều trong giảng dạy. Khác với giảng dạy truyền thống, giảng viên sẽ chuẩn bị các vấn đề (Problem) gợi mở suy nghĩ cho sinh viên thảo luận và tìm phương hướng giải quyết vấn đề. Thông qua việc thảo luận và tìm hiểu vấn đề, sinh viên có thể nắm bắt và hiểu nội dung dễ dàng hơn. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể làm các dự án (Project) nhỏ để minh chứng các kiến thức đã học.

TS. Võ Đức Thắng đã công tác tại Học viện Kỹ thuật, Taiwan Tech hơn bốn năm. Trong thời gian đầu, anh chủ yếu giảng dạy cho sinh viên nước ngoài thuộc Chương trình Kỹ sư Tiên tiến Quốc tế tại trường. Trong thời gian gần đây, Đài Loan đang đẩy mạnh việc giảng dạy cho sinh viên Đài bằng tiếng Anh trong các khóa học EMI (English Medium Instruction). Do đó, việc áp dụng các phương pháp giảng dạy giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận nội dung là cần thiết và quan trọng.

VIN Taiwan

Recommended For You

About the Author: JiuDi

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.