Tìm hiểu về giấy phép lao động cho sinh viên quốc tế tại Đài Loan

Đối với sinh viên quốc tế muốn làm việc tại Đài Loan (trong khuôn viên trường hoặc ngoài trường), bạn phải nộp đơn xin và xin giấy phép làm việc trước khi... Read more »

Đổi VISA làm việc tại Đài Loan: Các mục tính điểm và xếp hạng

Đổi Visa làm việc Đài Loan dựa theo bảng các mục tính điểm và xếp hạng bên dưới. Áp dụng cho các ngành nghề sau: Kỹ sư dân dụng hoặc thực hành... Read more »