Tìm hiểu về giấy phép lao động cho sinh viên quốc tế tại Đài Loan

Đối với sinh viên quốc tế muốn làm việc tại Đài Loan (trong khuôn viên trường hoặc ngoài trường), bạn phải nộp đơn xin và xin giấy phép làm việc trước khi bắt đầu làm việc. Lưu ý rằng nếu bạn đi làm thêm mà không xin giấy phép làm việc, bạn có thể bị phạt từ 30.000 đến 150.000 Đài tệ và yêu cầu rời khỏi đất nước ngay lập tức.

Để xin giấy phép làm việc trực tuyến, bạn cần tạo một tài khoản trên trang web của Cơ quan Phát triển lực lượng lao động và làm theo các hướng dẫn trong hướng dẫn để gửi đơn đăng ký.

Website: https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage Khi bạn theo học tại trường, nếu cần xin giấy phép đi làm bạn có thể hỏi trường để được hướng dẫn apply.

Giờ làm việc tối đa là 20 giờ mỗi tuần, ngoại trừ trong kỳ nghỉ hè và mùa đông. Theo “Quy định về Giấy phép và Quản lý Việc làm của Lao động Nước ngoài”, bạn chỉ có thể xin giấy phép làm việc cho sinh viên nếu bạn chính thức đăng ký làm sinh viên đại học tại bất kỳ trường đại học nào hoặc đã tham gia khóa học ngôn ngữ một năm tại Đài Loan. Bạn cần phải trả lại giấy phép làm việc (nếu hợp lệ) cho OIA nếu bạn tạm dừng hoặc ngừng học.

Đối với các đơn đăng ký được thực hiện trong học kỳ đầu tiên (Kỳ mùa Thu), giấy phép làm việc có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 3 của học kỳ tiếp theo; đối với các đơn đăng ký được thực hiện trong học kỳ thứ hai (Kỳ mùa Xuân), giấy phép làm việc có hiệu lực đến ngày 30 tháng 9 cùng năm. Thời hạn hiệu lực của giấy phép lao động tối đa là sáu tháng.

Taiwan Diary

Recommended For You

About the Author: JiuDi

Leave a Reply

Your email address will not be published.